WYNIKI II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PN. „ODPOCZYWAJ NA WSI”

W II OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PN. „ODPOCZYWAJ NA WSI” organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzięło udział siedmioro uczniów naszej szkoły. Komisja szkolna, kierując się regulaminem konkursu, a w nim kryteriami oceny na etapie szkolnym wyłoniła trzy najlepsze prace w kategorii wiekowej  – I grupa – klasy 0-III. Zwycięzcami na etapie szkolnym zostali następujący uczniowie:

  • Wiktoria Lukasek – klasa Ia
  • Alicja Bik – klasa IIb
  • Aleksandra Głąb – klasa IIIb

Prace wyżej wymienionych uczniów przekazano do właściwego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, celem wzięcia udziału w drugim etapie konkursu – wojewódzkim. Niestety na tym etapie, żadna z prac nie zakwalifikowała się do etapu trzeciego – ogólnopolskiego.

Mimo wszystko chciałyśmy bardzo podziękować wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, pogratulować zwycięzcom etapu szkolnego!

Za udział w konkursie na etapie szkolnym zostaną rozdane nagrody.

                                                                                     Koordynatorzy: Beata Borowczyk, Katarzyna Filip