NASI NAJLEPSI

Uczniowie z klas II– III wyróżnieni za wyniki w nauce i zachowanie w I półroczu roku szkolnego 2021/2022:


Uczniowie z klas IV – VIII wyróżnieni za wyniki w nauce i zachowanie w pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022: