PODSUMIOWANIE AKCJI „TYDZIEŃ ŚRÓDLEKCYJNEJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ” W KLASACH I – III

W klasach I – III w ramach projektu edukacyjnego „Czas na zdrowe odżywianie i walkę z otyłością”, końcem miesiąca lutego ogłoszono akcję „TYDZIEŃ ŚRÓDLEKCYJNEJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ”. Celem akcji było między innymi promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, przeciwdziałanie negatywnym skutkom znużenia i zmęczenia gromadzonego w ciągu dnia pracy ucznia, ożywienie funkcji wegetatywnych dzieci. Uczniowie między lekcjami byli angażowani w różnorodne aktywności ruchowe przy muzyce, były to np. zabawy naśladowczo- ruchowe, opowieści ruchowe, nauka choreografii ruchowej do muzyki itp. Dzieciaki z radością wykonywały zaproponowane przez wychowawców ćwiczenia śródlekcyjne wyrabiając w sobie przy okazji nawyk stosowania aktywnego wypoczynku w czasie pracy umysłowej w szkole i w domu. Oprócz ćwiczeń fizycznych przy muzyce każda klasa została zaangażowana w działalność plastyczną, w ramach której wykonywano plakaty ph. „Ruch to zdrowie”.

Koordynatorzy projektu