WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EDI Z BIOLOGII – PINGWIN

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom ogólnopolskiego konkursu PINGWIN za udział i możliwość sprawdzenia swoich wiadomości. Prezentujemy najlepsze wyniki spośród klas 5,7 i 8.

W sumie w każdej kategorii możliwe było zdobycie 60 pkt. Za każde prawidłowe zadanie można było otrzymać 1pkt a za każdą odpowiedź błędną – utratę 1 pkt. Zatem zdobycie maksymalnej liczby punktów niewątpliwie nie należało do prostych wyzwań.

W KL. 5 NA 214 UCZNIÓW
Norbert Drabczyk 57pkt na 60 pkt – 4 miejsce – Dyplom laureata + nagroda
Ewa Stanisławska 56pkt na 60 pkt – 5 miejsce – Dyplom laureata + nagroda
Paulina Godek 55pkt na 60 pkt – 6 miejsce – Dyplom wyróżnienia + nagroda
W KL. 7 NA 404 UCZNIÓW
Magdalena Boba 57pkt na 60 pkt – 4 miejsce – Dyplom laureata + nagroda
W KL. 8 NA 275 UCZNIÓW
Julia Odrobina 56pkt na 60 pkt – 5 miejsce – Dyplom laureata + nagroda
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uznania i drobne upominki.

Gratulujemy!

Beata Nowak