24 KWIETNIA – ACH DZIAŁO SIĘ W POLANCE WIELKIEJ!

Tradycją Szkoły Podstawowej są obchody Dnia Ziemi, jednak w ubiegłych latach straciły one rangę happeningu ze względów pandemicznych.

W tym roku szkolnym postanowiliśmy z tej okazji zorganizować EKO-BIEG pod patronatem Wójta Gminy Polanka Wielka oraz PIKNIK RODZINNY jako okazję do integracji mieszkańców po tak długiej przerwie związanej z dystansem epidemiologicznym. 

Około godziny 12.00 uczestnicy biegu stawili się na zbiórkę pod budynkiem Urzędu Gminy, po czym nastąpiło uroczyste otwarcie biegu z udziałem Wójta i Dyrektora ZSP. Oczywiście istotne jest to, że zadaniem naszych biegaczy było nie tylko pokonanie dystansu, ale przede wszystkim promocja działań ekologicznych pod hasłem „Plogging” łączących przyjemne z pożytecznym, a dokładnie promocję aktywności fizycznej ze zbieraniem odpadów. Nasi biegacze zebrali sporo śmieci w okolicach lasu Pasternik i na samej trasie, co zostało udokumentowane na zdjęciach.

Piknik rozpoczęto o 13.30 w miejscowym Parku Rekreacyjnym od powitania wszystkich mieszkańców, uczniów, pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego oraz obecnych zaproszonych gości, m.in. p. Teresy Jankowskiej – Członkini Zarządu Powiatu Oświęcim, p. Grzegorza Gałgana – Wójta Gminy, p. Daniela Gałgana Przewodniczącego -Rady Gminy i Radnych Gminy Polanka Wielka, p. Przemysława Kościelnika – Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty i Kultury, p. Jacka Hamerskiego – Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej, p. Agnieszki Adamczyk – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Powiat Oświęcim, p. Ewy Ortman– Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, p. Anny Biela – Dyrektor Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, p. Krystyny Sitko – Prezes Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich Twórczych Kobiet w Polance Wielkiej, P. Edyty Burman – Ekodoradcy z Powiatu Oświęcim, Dyrektora Gminnego Centrum Kultury – p. Krzysztofa Ziaja, p. Dariusza Nowaka – Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Polance Wielkiej, p. Roberta Mitera – Prezesa Polańskiego Stowarzyszenia Rekreacji i Rozwoju, p. Moniki Grzeszkowiak – Podinspektor Wydziału Ochrony Środowiska Powiat Oświęcim oraz p. Tomasza Borowieckiego – Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i pań wicedyrektor – Sylwii Kawczak i Iwony Figura.

Na scenie wystąpiły dzieci z Klubu Młodego Ekologa w inscenizacji „Ratujmy Ziemię” a kolejnym punktem tego dnia było wręczenie nagród uczestnikom EKO- BIEGU przez Wójta Gminy i Dyrektorów – GCK i ZSP. Po tej uroczystej gali odbyła się prelekcja Ekodoradcy na temat ochrony klimatu w ramach Powiatowej Kampanii Edukacyjno-informacyjnej „I Małopolski Dzień dla Klimatu” pod hasłem #drzewodlaklimatu. Dzięki temu przedsięwzięciu wszyscy nagradzani uczestnicy konkursów mogli otrzymać drzewko, by zasadzić je w swoim ogrodzie Na specjalnie przygotowanym stoisku można było się dowiedzieć m.in. o tym, jakie korzyści dla środowiska niesie sadzenie drzew, naszych naturalnych sojuszników w walce z niekorzystnymi zmianami klimatu. 

W dalszej części programu miały miejsce występy taneczne dzieci z klas 2a, 2c, 3a. Ponadto uczniowie z klas 5-tych zaśpiewali piosenki o tematyce ekologicznej.

Ważnym punktem było rozstrzygnięcie konkursu na zbiórkę makulatury ogłoszonego dla całej społeczności szkolnej. W sumie zostało nagrodzonych ok.70 uczniów, ale rekordzistami było rodzeństwo – Dominika i Mateusz Jarosz, którzy dostarczyli aż 402kg!!!

Uczestnicy pikniku mieli okazję uprzyjemniać sobie czas poprzez udział w działających na terenie parku stoiskach, takich jak: robótki ręczne, kącik sportowy, Eko – plener malarski, malowanie twarzy czy loteria fantowa.

Tradycyjnie działał bufet przygotowany przez Radę Rodziców zgodne z zasadą, że na pikniku również jemy zdrowo. Mogliśmy się częstować pysznymi wypiekami, świeżymi kanapkami, czy owocowymi deserami.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA WSPARCIE KIERUJEMY W STRONĘ WSZYSTKICH OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W ORGANIZACJĘ TEGO DNIA!!!

Beata Nowak, Katarzyna Filip