„DZIEŃ SPORTU 2022” W KLASACH I-III

20 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Sportu. Głównym celem było zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej, integrowanie się klasy, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacenie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo. Dzieci z klas I-III pod opieką swoich wychowawczyń miały szansę wykazać się sprawnością fizyczną w różnych konkurencjach: bieg z piłką fitnesowa, przeciąganie liny, rzucanie woreczkiem do celu, transporcie balonów z wodą, rozbijaniu balonów, rzuty do kosza, sprincie. Były również gry zespołowe tj. piłka nożna, mini siatkówka.
Na zakończenie wyłoniliśmy zwycięzców klas I, II oraz III. Zwycięska klasa otrzymała puchar, dyplom, a każdy uczestnik jabłko.

Dzieci zadowolone i radosne spędziły ten piękny i słoneczny dzień na świeżym powietrzu, zamiast w szkolnych ławkach. 

Zachęcamy do codziennej aktywności fizycznej! 

 Nauczyciele Wychowania Fizycznego