I MIEJSCE W KONKURSIE „UWALNIAMY NASZE ŚRODOWISKO OD ZUŻYTYCH BATERII”

Nasza szkoła wzięła udział w konkursie organizowanym przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Celem tego przedsięwzięcia jest wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadu niebezpiecznego dla środowiska jakim są zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe oraz szerzenie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. W tym roku szkolnym zostaliśmy ZWYCIĘZCAMI w grupie II, czyli w kategorii szkół powyżej 200 uczniów. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i mamy nadzieję, że w kolejnym roku uda nam się również osiągnąć podobny sukces!!! W NAGRODĘ SZKOŁA OTRZYMAŁA DRUKARKĘ, a uroczystego rozpakowania paczki dokonał przewodniczący szkoły.


Beata Nowak