TYDZIEŃ WALKI Z HAŁASEM W KLASACH I-III

Szkoła jest środowiskiem pracy uczniów i nauczycieli. Jednym z najbardziej powszechnych i dokuczliwych czynników w tym środowisku, który zakłóca proces nauczania i uczenia się, jest hałas. Mając na uwadze jego szkodliwy wpływ na zdrowie dzieci i wszystkich pracowników szkoły podjęliśmy w naszej szkole działania, których celem jest między innymi rozwijanie wśród uczniów świadomości o negatywnych dla zdrowia skutkach hałasu, jak również kształtowanie zachowań służących budowaniu atmosfery ciszy i spokoju w szkole.

W związku z powyższym ogłaszamy najbliższy tydzień tj. 6-10.06.2022r. TYGODNIEM WALKI Z HAŁASEM.

W ramach tego tygodnia będą prowadzone działania informacyjne na temat szkodliwości wpływu hałasu na zdrowie człowieka, jak również odbędzie się szereg akcji mających na celu ograniczenie hałasu w szkole np.:

  • „PPRZERWA Z ULUBIINĄ KSIĄŻKĄ I CZASOPISMEM” (PONIEDZIAŁEK)
  • „DZIEŃ MÓWIENIA SZEPTEM, ŁACZNIE Z PRZERWĄ MIĘDZYLEKCYJNĄ”  (WTOREK)
  • „DZIEŃ DOBREGO DLA UCHA DŹWIĘKU” (ŚRODA)
  • „ŚRÓDLEKCYJNE ZABAWY WYCISZAJĄCE” (PONIEDZIAŁEK –  PIĄTEK)
  • „PIEGI ZA CISZĘ” – OBDAROWYWANIE W CZASIE PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH „PIEGAMI” UCZNIÓW, KTÓRZY POTRAFIĄ SPĘDZAĆ PRZERWĘ W SPOSÓB SPOKOJNY, ZACHOWUJĄC SIĘ CICHO (CZWARTEK)
  • KLASOWE PLAKATY PH: „MÓWIMY GŁOŚNO O TYM, ŻEBY BYŁO CISZEJ” – UCZNIOWIE TWORZĄ JE PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH (PONIEDZZIAŁEK – PIĄTEK)
  • POMOC UCZNIÓW DYŻURUJACYCH PODCZAS PRZERW W ELIMINOWANIU HAŁASU  – „ZESZYT SZKOLNYCH KRZYKACZY” (PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK)

Nauczyciele, pedagog szkolny