CHROŃ ŚRODOWISKO – ZBIERAJ BATERIE!

 Już kolejny rok w naszej szkole dbamy o najbliższe środowisko i bierzemy udział w akcjach ekologicznych.

Jedną z nich jest zbiórka zużytych baterii. Zachęcamy wszystkich Uczniów i Rodziców do udziału w tej zbiórce.

Zwracamy się również z prośbą o prowadzenie zbiórki w domach ze względu na utrudnione warunki lokalowe szkoły.
W ZAŁĄCZNIKU DOŁĄCZAMY PRZYKŁADOWY PRZELICZNIK BATERII.

O dostarczeniu do szkoły poinformujemy w osobnym komunikacie.

Bardzo prosimy o podanie – W PÓŹNIEJSZYM CZASIE – na małych karteczkach wychowawcom klas:

 IMIĘ I NAZWISKO, KLASA, ILOŚĆ BATERII

Za największą ilość zwycięzcy otrzymają nagrodę niespodziankę.

Przypominamy, że wszystkie zużyte baterie poddawane są recyklingowi, dzięki czemu:

·        zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska,

·        odzyskuje się wiele cennych surowców np. cynk,

·        zmniejsza się ilość odpadów na składowisku.

 SPRAWDŹ W DOMU, CZY WSZYSTKIE URZĄDZENIA ZASILANE BATERIAMI DZIAŁAJĄ PRAWIDŁOWO.JAK LICZYĆ BATERIE?

Beata Nowak