AKADEMIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ KLASACH IV-VIII, I-III

KLASY IV-VIII

KOCHAM CIE SZKOŁO!!!

13 października wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie świętowali podczas uroczystego apelu.

Na początku prowadzące uczennice – Paulina Godek i Weronika Jarosz przywitały zaproszonych gości: Pana Wójta – Grzegorza Gałgana, Przewodniczącego Rady Gminy – Daniela Gałgana, Przewodniczącego Komisji Oświaty – Przemysława Kościelnika, Skarbnik Gminy – Irenę Grzesło, Dyrektora GCK – Krzysztofa Ziaję, Przewodniczącą Rady Rodziców – Magdalenę Etmańską, Dyrektora ZSP -Tomasza Borowieckiego, Wicedyrektor – Iwonę Figurę i Sylwię Kawczak oraz pozostałych pracowników i uczniów.

To wyjątkowo udane spotkanie, na którym reprezentanci nauczycieli: Pan Dyrektor- Tomasz Borowiecki i panie: Izabela Bzibziak, Agnieszka Mitera i Anna Węgrzyn – Gąska oraz przedstawiciele uczniów; Ewa Stanisławska, Weronika Knapik, Zuzanna Ryszka i Błażej Boba wzięli udział w turnieju ph. „Kocham Cię Szkoło” wzorowanym na programie telewizyjnym „Kocham Cię Polsko”. Uczestnicy zmagali się w różnych konkurencjach i zdobywali punkty na konto swoich drużyn. Efektem tej „zdrowej”  rywalizacji było zwycięstwo uczniów. Wszyscy z publiczności byli świadkami, jak uczniowie szczęśliwym trafem wylosowali 100pkt, co dało im olbrzymią przewagę nad przeciwnikami. Warto zaznaczyć, że turniej wokalnie wzbogacili uczniowie z klas piątych i szóstych piosenką „Kocham Cię Szkoło”.
Na zakończenie przewodniczący – Jakub Klęczar oraz zastępca – Julia Płonka odczytali życzenia skierowane do wszystkich adresatów tego święta. Natomiast ich koleżanka Irina z Ukrainy zagrała na skrzypcach 2 utwory, które wzruszyły większość zgromadzonych.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli pracownikom i zaproszonym gościom różowe róże, które symbolizują wdzięczność, szlachetność i uznanie. Właśnie w tak prosty sposób chcieliśmy wyrazić serdeczne podziękowania!


Zapraszamy do galerii?

                                   Przedstawiciele SU i Opiekunowie: Beata Nowak i Adrianna Kolasa


KLASY I-III