„WSPOMAGAMY UKRAINĘ – Z POMOCĄ DLA DZIECI”

Na początku roku szkolnego, solidaryzując się z uczniami i nauczycielami szkół w Ukrainie, ogłosiliśmy zbiórkę artykułów szkolnych dla Gimnazjum nr 2 w Chrevnohradzie w obwodzie lwowskim. Zebrano od uczniów, rodziców i prywatnych darczyńców przybory szkolne, sprzęt sportowy, plecaki, gry, artykuły papiernicze i plastyczne.

W dniu 27 września z pomocą do Chrevnohradu udał się dyrektor ZSP- p. Tomasz Borowiecki, pedagog szkolny – p. Katarzyna Filip oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury i jednocześnie członek OSP – p. Krzysztof Ziaja.

Po przekroczeniu granicy w Dołhobyczowie i przejechaniu łącznie 430 km konwój dotarł do celu. Wolontariusze zostali przywitani słowami ogromnej wdzięczności za okazaną pomoc i serce. Nauczyciele mieli okazję wymienić się doświadczeniami, zwiedzić placówkę, czy porozmawiać
z uczniami.  Szkoła ta jest wielkościowo bardzo podobna do naszej placówki, liczy 400 uczniów,
a pracuje w niej 40 nauczycieli. Powstała w końcówce lat 50-tych i boryka się z brakiem środków na pomoce dydaktyczne, remonty i wyposażenie. Przekazana pomoc jest dla tej społeczności bezcennym wsparciem.

Wszystkim uczniom, rodzicom i darczyńcom, którzy przyczynili się do udzielenia tej pomocy, przekazujemy w imieniu ukraińskich uczniów słowa ogromnej wdzięczności i serdeczne podziękowania.

                                                                                                                                Katarzyna Filip