WYCIECZKA DO MIEJSCA PAMIĘCI AUSCHWITZ-BIRKENAU

29 września uczniowie klas ósmych udali się ze swoimi opiekunami: p. B. Nowak, p. K. Krawczyk. p. M. Jędrzejowską -Szczerba, p. B. Jarzębowicz, p. K. Filip i ks. J. Jarco do Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z historią naszego kraju i regionu oraz uczczenie pamięci ofiar zbrodni nazistowskich i holokaustu. Ponadto budowanie świadomości patriotycznej i narodowej uczniów, wskazanie niszczącej siły totalitaryzmu; martyrologii narodu polskiego, a także budowania w młodych ludziach sprzeciwu wobec wszelkich przejawów nienawiści i umocnienia poczucia humanistycznych więzi.

W KL Auschwitz – największym z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady życie straciło ponad 1,1 mln mężczyzn, kobiet i dzieci. Dzisiejsze Miejsce Pamięci to nie tylko autentyczne poobozowe bloki i baraki, ale także unikatowy zbiór przedmiotów związanych z cierpieniem ludzi przywiezionych do obozu na zagładę. Jest to jedyny obóz koncentracyjny znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Gdy weszliśmy na teren Muzeum ukazał się nam nad bramą słynny napis: „Arbeit macht frei” czyli: „Praca czyni wolnym”. Po przekroczeniu bramy młodzi ludzie poczuli powagę miejsca, w którym się znajdowali. Następnie udaliśmy się do kilku budynków, w których można było zobaczyć i uświadomić sobie, co tak naprawdę działo się w Auschwitz. To była bardzo poruszająca lekcja historii. Puste cele, fotografie na ścianach czy bloki z osobistymi rzeczami więźniów, krematoria – to tylko część przerażającego obrazu obozu. Przewodnicy pokazali zwiedzającym także celę św. Maksymiliana Kolbe. Następnie udaliśmy się pod ścianę straceń i blok 11 zwany blokiem śmierci.

Kolejnym punktem wyjazdu był obóz Birkenau. Wejście do niego stanowiła ogromna brama wjazdowa, przez którą kiedyś przejeżdżały pociągi przywożące więźniów z całej Europy. Uczniowie mogli zobaczyć pozostałości po barakach, w których przetrzymywano więźniów oraz ruiny komór gazowych z krematoriami, szybko likwidowanych przez Niemców pod koniec wojny. Po powrocie na teren KL Auschwitz uczniowie wzięli udział w warsztatach „Historia zapisana w przedmiocie”

Wycieczka była dla wszystkich wyjątkową lekcją historii. Ta wyprawa na pewno utkwi w pamięci młodzieży jeszcze długi czas.

Beata Nowak