KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS I – III „DOBROCZYNNA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA”

Zachęcamy uczniów klas I – III do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „DOBROCZYNNA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA” organizowanym przez Fundację „Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy”.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie bombki bożonarodzeniowej w formie przestrzennej z możliwością zawieszenia, dowolną techniką i dostarczenie jej do szkoły do dnia 30 listopada 2022r. wraz z wypełnioną przez Rodzica/Prawnego opiekuna klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych i oświadczeniem zawierających zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszonymi poniżej:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO WYPEŁNIENIA

„DOBROCZYNNĄ BOMBKĘ BOŻONARODZENIOWĄ” należy dostarczyć w wyznaczonym wyżej terminie do Pań:  Sabina Pikuła, Beata Borowczyk, Klaudia Lekka.

Szczegóły konkursu na stronie organizatora:  www.mowp.pl