,,MOJA POTĘGA, SIŁA, WIELKA MOC!”

W klasach 4-8 będzie realizowana innowacja pedagogiczna z wykorzystaniem metody Peer – Learning od listopada 2022 r. do końca maja 2023r. Jest to projekt z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki, którego nadrzędnym celem jest wychowanie zdrowego, aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia.
Metoda peer – learning opiera się przede wszystkim na dużej aktywności uczniów w realizacji wszelkich przedsięwzięć, czyli dzieleniu się wiedzą, doświadczeniami z rówieśnikami np. poprzez wykonywanie prezentacji, animacji, filmów gazetek na korytarzu szkolnym, przygotowywanie akcji, konkursów i innych propozycji przez wybrane grupy/klasy dla całej społeczności szkolnej.
Zwracamy się z prośbą do Rodziców uczniów klas 4-8 o wszelką pomoc i wsparcie przy realizacji zadań w ramach projektu.

Koordynatorzy projektu:
Beata Nowak, Adrianna Kolasa, Daria Kryniewska -Ziętara, Szczepan Biernatek