PROFIL GLEBOWY

Co to takiego? To pionowy przekrój odsłaniający budowę danej gleby, a w szczególności rodzaj i wzajemny układ poszczególnych jej poziomów. Ilość składników mineralnych oraz organicznych jest charakterystyczny dla danego typu gleby, żeby go rozpoznać trzeba wykonać szereg badań. Profil glebowy analizuje się podczas obserwacji terenowych przeprowadzanych przy użyciu tzw. odkrywki glebowej, czyli wykopu sięgającego nawet 150cm.

Uczniowie klasy siódmej na lekcji geografii mieli okazję trochę bliżej zapoznać się z profilami glebowymi jakie występują na terenie naszego kraju. Własnoręcznie przy użyciu różnego rodzaju materiałów (kamyczków, mąki, piasku, kaszy, makaronu, mchu i innych roślin) wykonali i opisali własne profile.

Jolanta Wieczorek