PROJEKT EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNY – „CZAS NA ZDROWE ODŻYWIANIE I WALKĘ Z OTYŁOŚCIĄ, ZDROWE POCZUCIE WARTOŚCI”

Informujemy, że od listopada 2022 roku do maja 2022 roku w klasach I – III rusza druga edycja  PROJEKTU EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEGO „CZAS NA ZDROWE ODŻYWIANIE I WALKĘ Z OTYŁOŚCIĄ”.  W tym roku szkolnym nazwa naszego projektu została poszerzona, ze względu na dodatkowe potrzeby i brzmi: „CZAS NA ZDROWE ODŻYWIANIE I WALKĘ Z OTYŁOŚCIĄ, ZDROWE POCZUCIE WARTOŚCI”

Głównym celem projektu będzie więc promowanie wśród dzieci zdrowej diety, aktywnego stylu życia, dokonywania świadomych wyborów dotyczących podejmowania działań służących zdrowiu i dla zdrowia szkodliwych. Oprócz tego będziemy wspierać uczniów w odkrywaniu własnych zainteresowań, mocnych stron i budowaniu wokół nich motywacji do podejmowania codziennych wyzwań.

Prosimy Rodziców Uczniów klas I – III o wsparcie i współpracę w ramach realizacji działań.

Koordynatorzy projektu