#Szkoła Pamięta

Listopad to miesiąc, w którym w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Taka idea przyświecała akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej – #Szkoła Pamięta, do której  po raz kolejny przyłączyła się nasza szkoła.

W ramach projektu młodsi uczniowie przygotowali wystawę ph „Pamiętamy o tych, którzy odeszli”. Klasy III zapoznały się  z lekturą „Dziewczynka z parku”. Opowiadanie nawiązuje do życia i śmierci, skłania do przemyśleń i porusza zarówno dzieci jak i dorosłych. Klasy I i II  przygotowały prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt zadusznych,  uczniowie oglądali fotografie zmarłych krewnych, wspólnie udekorowali sale lekcyjne, obejrzeli film edukacyjny: EduKredka Święta Listopadowe”. Mały Samorząd Uczniowski wykonał gazetkę na korytarzu szkolnym o tematyce związanej ze świętem zmarłych i o tym, że powinniśmy również odwiedzić zapomniane groby i pomniki pamięci poległych podczas I i II wojny światowej.

Uczniowie z klas IV – VIII przygotowali  wystawę „Wspominamy zmarłych  – czcimy bohaterów”, odwiedzali  miejsca pamięci, porządkowali groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla naszej miejscowości. Pamiętali również o pracownikach szkoły oraz o  nauczycielach, którzy odeszli. Ponadto nauczyciele wychowawcy  przeprowadzili z uczniami pogadanki, rozmowy, dyskusje na temat historii rodzinnych o swoich pradziadkach, na temat przemijania i pamięci o bliskich zmarłych.

Celem powyższych działań było uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Sylwia Kawczak, Beata Borowczyk