XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY, NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI UNIKAMY”

Zachęcamy uczniów klas I – III i IV – VIII do wzięcia udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”, organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Oświęcimiu.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A3(duża kartka z bloku technicznego) w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym wypełnionym przez rodzica/prawnego opiekuna należy dostarczyć do p. Beaty Borowczyk (kl. I-III), p. Katarzyny Filip (kl. IV-VIII) w terminie do 24 marca 2023 roku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN KONKURSU

Szkolni koordynatorzy konkursu: Katarzyna Filip, Beata Borowczyk