LEKCJE Z OKULARAMI CLASS VR W KLASACH DRUGICH

Klasy IIa i IIb podczas lekcji zorganizowanych przez panią Iwonę Malinkiewicz oraz nauczycieli wychowawców poznali  niesamowite możliwości jakie dają nam okulary ClassVR (od virtual reality – wirtualna rzeczywistość), zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Dzięki trójwymiarowej technologii uczniowie mogli podziwiać piękno rzek od źródła do ujścia. Mogli także zobaczyć model 3D koryta rzeki. Wizualizacja miejsc w trybie 360°, trójwymiarowe obiekty i złożone struktury na wyciągnięcie ręki, to wszystko miało na celu przenieść lekcje naszych wychowanków w zupełnie inny wymiar Wszystkie treści wyświetlane w okularach przekazywane były z komputera nauczyciela, dzięki czemu to nauczyciel sprawował pełną kontrolę nad realizowanym zadaniem, a uczniowie z pełnym zaangażowaniem skoncentrowani byli na określonym zagadnieniu. Okulary dostarczyły wiedzy ale i sporo radości oraz pozytywnych wrażeń. Z pewnością wirtualną rzeczywistość wykorzystamy przy realizacji innych tematów lekcji. Wkrótce kolejne lekcje w klasach trzecich.

Iwona Malinkiewicz, Anna Kuśmirek – Cygan, Marzena Wróbel