SZKOŁA WYBRAŁA PATRONA

W dniach 26 i 28 kwietnia odbyło się ostateczne głosowanie wśród rodziców, uczniów i pracowników szkoły na patrona naszej placówki. Uprawnieni do głosowania dokonywali wyboru między dwoma kandydatami – Januszem Korczakiem a Janem Pawłem II.

W dniu 2 maja zebrała się Komisja Wyborcza, w której skład weszli przedstawiciele Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciele. Cała społeczność szkolna oddała w sumie 592 głosy, z których 426 przypadło na Janusza Korczaka, a 166 na papieża Jana Pawła II.

Patronem Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej został zatem Janusz Korczak – wielki przyjaciel dzieci
i symbol bezgranicznego oddania ich sprawie.

                                                                                                                                                           Dominika Gąsiorek