SPOTKANIE Z POLICJANTEM UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

19 września odbyło się w naszej szkole spotkanie klas pierwszych z policjantem.  Celem tego spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Pan policjant rozmawiał z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreślił ważną rolę elementów odblaskowych, które każdy uczeń otrzymał w prezencie. Przypomniał również zasady, jakie należy stosować w kontaktach z obcymi. Nasi pierwszoklasiści zadawali mnóstwo pytań oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Ogromną atrakcją była możliwość skorzystania z policyjnego motocykla. 


Wychowawcy pierwszych klas