„JEŻ – SUPER ZWIERZ” – KONKURS DLA KLAS IV, V

Cele konkursu:

 • rozwijanie umiejętności manualnych, plastyczno-technicznych,
 • kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej,
 • rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej,
 • poszerzanie wiedzy na temat jeży z okazji Światowego Dnia Jeża,
 • pobudzenie wyobraźni oraz prezentacja talentów.

Termin oddania prac: 20 listopada do P. Beaty Nowak,

Forma prezentacji pracy konkursowej:

 • Bohaterem pracy ma być przestrzenna postać JEŻA,
 • Technika pracy dowolna, rozmiary – maksymalnie 25 cm,
 • Praca powinna być opatrzona metryczką z danymi: imię i nazwisko, klasa
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na opublikowanie pracy na stronie internetowej,
 • Oceniane będą: walory artystyczne pracy, estetyka wykonania, oryginalność i pomysłowość.

Nagrody:

 • Jury dokona wyboru prac oraz przyzna nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.
 • Decyzja jury będzie ostateczna i niepodważalna.

Powodzenia 😊


Beata Nowak