#Szkoła Pamięta

Miesiąc listopad to czas, w którym w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej, jak i lokalnej. Taka idea przyświecała akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej – #Szkoła Pamięta, do której  po raz kolejny przyłączyła się nasza szkoła.

W ramach projektu młodsi uczniowie przyjrzeli się sylwetkom sławnych Polaków, obejrzeli film edukacyjny o Józefie Piłsudskim, wspólnie udekorowali sale lekcyjne, wykonali gazetki klasowe, snuli opowieści o dniu zadusznym, o opuszczonych mogiłach wojennych, o miejscowym cmentarzu i bliskich zmarłych, jak również przygotowali prace plastyczne ph. „Znicz- symbol pamięci o zmarłych”.

Uczniowie z klas IV – VIII odwiedzili pobliskie miejsce pamięci – Pomnik Ofiar Obu Wojen Światowych oraz grób  księdza Jana  Braciaka, uporządkowali groby na Cmentarzu Komunalnym w Polance Wielkiej, zapalili znicze i wspominali osoby ważne dla naszej miejscowości. Pamiętali również o pracownikach naszej szkoły oraz o  nauczycielach, którzy już odeszli. Dodatkowo uczniowie wykonali prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt zadusznych.

Na terenie szkoły powstała gazetka poświęcona pamięci Franciszka Żurka, działacza społecznego i politycznego z Polanki Wielkiej. Przed II wojną z jego inicjatywy powstała w naszej miejscowości pierwsza biblioteka, sala widowiskowa. Angażował się też w działalność organizacji młodzieżowych i ruchu ludowego. W czasie wojny wspierał akcję na rzecz pomocy więźniom obozu, sam został aresztowany w 1944 r, trafił do Auschwitz, następnie do obozu w Niemczech, gdzie zmarł pod koniec wojny. Jego postać upamiętnia także tablica na budynku.

Na zajęciach wychowawcy przeprowadzili z uczniami pogadanki, rozmowy, dyskusje na temat historii rodzinnych o swoich pradziadkach, na temat przemijania i pamięci o bliskich zmarłych.

Zasadniczym celem powyższych działań było uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.