WYNIKI KONKURSÓW O JANUSZU KORCZAKU

Na początku września ogłoszone zostały w naszej szkole konkursy poświęcone osobie Janusza Korczaka, serdecznego przyjaciela wszystkich dzieci. Miały one na celu przede wszystkim  popularyzowanie wiedzy o życiu i działalności tego wielkiego człowieka. Konkurs recytatorski „Ku pamięci Janusza Korczaka” kierowany był do uczniów klas 4-8. Polegał on na wyborze jednego
z dziesięciu wierszy o Korczaku i zaprezentowanie go przed komisją konkursową. Wyniki tego konkursu są następujące:

I miejsce – Milena Kania, kl. 6a

II miejsce – Paulina Godek, kl. 7a

III miejsce – Antoni Gabryś, kl. 5a

Oprócz konkursu recytatorskiego zorganizowany został również konkurs plastyczny „Janusz Korczak – król dzieci” w dwóch kategoriach wiekowych. Zadaniem dzieci z klas 1-3 było przedstawienie własnego wyobrażenia Króla Maciusia Pierwszego – postaci, którą stworzył w swoich powieściach Janusz Korczak. Wyniki tego konkursu:

I miejsce – Alicja Radwan, kl. 2a

II miejsce – Wiktoria Bernacik,  Oliwier Bernacik, kl. 3a

III miejsce – Maksymilian Stanisławski , kl. 2b

Zadaniem uczniów klas 4-8 było stworzenie portretu Janusza Korczaka. Wyniki tego konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce – Karolina Kuschińska, kl. 6a, Maja Cygan, kl. 7a

II miejsce – Maja Kajor , kl. 4c

III miejsce – Wiktoria Haponik, kl. 5a i Weronika Jarosz, kl. 7a

Bardzo dziękujemy za tak liczny udział naszych uczniów w powyższych konkursach
i serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

                                                                                                                               Organizatorzy