AKTYWNOŚĆ PLASTYCZNA UCZNIÓW KLAS I-IV NA LEKCJACH RELIGII

Miesiąc listopad to czas pamięci o tych, którzy odeszli. Pamiętały o tym także dzieci w pracy plastycznej o tematyce związanej ze świętem zmarłych.

Dzieci klas I-III wzięły udział w konkursie „ Jezus Król świata”. Najlepsze prace zostały wystawione na wystawie.

6 grudnia   obchodzimy święto Mikołaja. W klasach I-III i IV dzieci wykonały prace pt: „Wesoły Mikołaj” Wykonane prace zostały zaprezentowane na szkolnym korytarzu. Każdy Mikołaj wykonany w ciekawy sposób.

Ewa Kaczmarczyk