PROFILE GLEBOWE

Profil glebowy to pionowy przekrój przez glebę do głębokości ok 1,5 metra, który przedstawia  jej budowę. Każdy typ ma sobie właściwe poziomy zależne od procesów glebotwórczych, jakie w niej zachodziły, w danym środowisku i w danym klimacie.

Uczniowie klas siódmych przygotowali właśnie takie profile bazując na podstawowych typach gleb występujących w Polsce. Są to między innymi gleby bielicowe, brunatne, górskie i jakże wartościowe lecz unikatowe czarnoziemy.

Jolanta Wieczorek