AKCJA „WIĘCEJ SPORTU = LEPSZE WYNIKI W NAUCE” (PODSUMOWANIE)

Miesięczna, grudniowa akcja „WIĘCEJ SPORTU = LEPSZE WYNIKI W NAUCE”  prowadzona w ramach projektu edukacyjno – profilaktycznego „DBAM O SIEBIE! – CHRONIĘ I WZMACNIAM TO, CO W SOBIE MAM NAJCENNIEJSZEGO: ZDROWIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE” cieszyła się wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Szczególnie gry zaprojektowane i naklejone na korytarzach szkolnych. Dzieciaki z wielką radością, a co najważniejsze w sposób bezpieczny zaspakajały swą naturalną potrzebę ruchu podczas przerw międzylekcyjnych.

W ramach akcji oprócz „Aktywnych przerw międzylekcyjnych”, prowadzono inne działania takie, jak:

  • „Naśladujemy zwierzątka” – ćwiczenia śródlekcyjne wpływające pozytywnie na rozwój motoryczny, pamięć i koncentrację uczniów,   
  • „Twórcze wychowanie fizyczne” – zajęcia wychowania fizycznego inspiracją do tworzenia zamienników sprzętu sportowego i aktywnego, wesołego z nich korzystania (budowanie torów przeszkód z dostępnych materiałów np. maskotek, gazet, rzuty do celu z wykorzystaniem papierowych kul, gra piłką – balonem itp.),
  • „Informacyjny zawrót głowy” – tablice na korytarzu szkolnym pełne informacji na temat wpływu aktywności fizycznej na rozwój dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Wszystkie przedsięwzięcia skoncentrowane były wokół jednego celu  – uświadomienia uczniom, jak ważny jest ruch dla ich rozwoju. Warto zaznaczyć, że prawidłowy rozwój poznawczy nie jest możliwy bez odpowiedniej aktywności ruchowej, która stanowi źródło doznań prowokujących układ nerwowy młodego człowieka do rozwoju. Ruch stanowi więc istotny bodziec rozwojowy, uaktywniający wszystkie procesy zachodzące w organizmie, w tym w mózgu dziecka.

Beata Borowczyk, Agata Wojtaszczyk