ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Zakończenie roku szkolnego odbyło się 21 czerwca. Klasę ósmą ukończyło 11 uczniów, w tym 6 z wyróżnieniem. Promocję do klas programowo wyższych uzyskało 353 uczniów, w tym 92 z wyróżnieniem.  Za osiągnięcia dydaktyczne przyznano 61 stypendiów naukowych i 11 za osiągnięcia sportowe. W minionym roku szkolnym 15 uczniów nie opuściło ani jednego dnia nauki.  Do najlepszych uczniów ze średnią 5,50 i wyżej należą: Michalina Kania – kl.IVb, Maja Kajor – kl.IVc, Magdalena Kała – kl. IVc, Zofia Nalepa – kl. Vb, Natalia Knapik – kl.Vb, Adamiec Emilian – kl. VIII, Adrian Krawczyk – kl. VIII.

Najlepszym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

KLASY I-III


KLASY IV-VIII