Świetlica szkolna

Regulamin świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.00

Opiekunowie świetlicy szkolnej:
Katarzyna Filip
Beata Borowczyk

W naszej świetlicy

Świetlica szkolna stanowi ważne ogniwo współczesnego systemu wychowania, łącząc obowiązki rodziny z kontynuacją zadań wychowawczo – opiekuńczych szkoły. Świetlica uzupełnia jej pracę wychowawczą, sprzyja racjonalnemu wypoczynkowi, przyczynia się do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień oraz stwarza warunki do społecznego działania dzieci.

Zajęcia prowadzone w świetlicy mają na celu nie tylko walkę z nudą, ale także wspomaganie rozwoju zarówno fizycznego jak i emocjonalnego wychowanków.

Zabawa, malowanie, rysowanie, śpiewanie piosenek, odgrywanie scenek, gry zespołowe to ulubione przez uczniów formy zajęć. Dzieci bawiąc się wyrażają swoje emocje, przeżycia, rozładowują napięcia, chętnie biorą udział w zajęciach, w których „coś się dzieje”. Dzięki aktywności lepiej zapamiętują przekazywane im treści wychowawcze, profilaktyczne i dydaktyczne.