INFORMACJE – KORONAWIRUS

SZANOWNI RODZICE!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję:

1.  Przedszkola i szkoły w dniach 12 i 13 marca (czwartek, piątek)
nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tych dniach będą działania opiekuńcze tylko dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu.

2. Wychowankowie i uczniowie w dniach od 16 do 25 marca nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

3.Rodzicom dziecka w wieku do 8 lat przysługuje zasiłek opiekuńczy
do 14 dni. Szczegółowe informacje na stronie internetowej ZUS.

4. Prosimy o rygorystyczne przestrzeganie w domach zasad higieny.

5. Prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów na stronach internetowych: GIS, MZ, MEN, KO o sytuacji epidemiologicznej
w kraju.

6.  Prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów na stronach internetowych przedszkola oraz szkoły.

7. Dyrekcja ZSP w Polance Wielkiej odwołuje najbliższe wyjścia oraz wyjazdy dla uczniów organizowane przez szkołę.

                                                                                  Tomasz BorowieckiINFORMACJA W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONNYCH PRZECIWKO KORONOWIRUSOWI

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 zwracamy się do Państwa o szczególne uczulenie swoich dzieci na przestrzeganie podstawowych zasad higieny:

– częste mycie rąk wodą z mydłem,

– stosowanie odpowiednich zasady ochrony podczas kaszlu i kichania (zasłanianie ust i nosa chusteczką jednorazową, którą należy zaraz wyrzucić, w ostateczności rękawem powyżej łokcia),

– zachowanie  bezpiecznej odległości od osoby chorej,

– unikanie dotykania  nieumytymi rękami  oczu , nosa i ust,

– jeśli zauważycie Państwo u swojego dziecka gorączkę , kaszel lub trudności w oddychaniu zasięgnijcie pomocy medycznej, pozostawcie dziecko w domu, aby nie przenosiło wirusa do szkoły.                                                                                                                     

Zachęcamy do zapoznania się również z informacjami na stronach:
Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus

dyrekcja szkoły