Dokumenty

Deklaracja dotycząca wyjazdu na Zieloną Szkołę do Łeby


Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej – klasy I – III (rok szkolny 2022/2023)


Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej – klasy IV – VIII (rok szkolny 2022/2023)


Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej – klasy I – III (rok szkolny 2022/2023)


Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej – klasy IV- VIII (rok szkolny 2022/2023)


Zgłoszenie ucznia Szkoły Podstawowej w Polance wielkiej do przewozów autobusowych od dnia 1 września 2022 roku
KARTA ZGŁOSZENIA WYPADKU UCZNIA/WYCHOWANKA


REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POLANCE WIELKIEJ


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POLANCE WIELKIEJ SPOZA OBWODU