RADA RODZICÓW

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024 przedstawia się następująco:

Magdalena Etmańska – przewodnicząca

Nikola Bliźnik – zastępca

Urszula Bik– skarbnik

Magdalena Przybyła – protokolantNumer konta Rady Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej 71811010233007700045150001