PROJEKT Pen Pal – PRZYJACIEL KORESPONDENCYJNY

PROJEKT Pen Pal – PRZYJACIEL KORESPONDENCYJNY

Projekt Pen Pal – Przyjaciel Korespondencyjny
Z radością informujemy, że nasza szkoła jest współorganizatorem
międzynarodowego projektu z języka angielskiego. Wspólnie ze szkołą
partnerską z Turcji realizujemy projekt, któremu patronują programy
eTwinning oraz Erasmus+. Współpraca polega na wymianie listów
pomiędzy uczniami, wykonywaniu różnorodnych prac plastycznych np.
pocztówek, gier językowych czy quizów . Oczywiście będziemy
korespondować wyłącznie w języku angielskim. Naszymi partnerami są też
inne szkoły, między innymi Szkoły Podstawowe z Włoch, Hiszpanii, Wielkiej
Brytanii, Portugalii, Grecji oraz Cypru. Pierwsze listy już do nas dotarły.
Napisali je uczniowie z Włoch.
A zatem zabieramy się do pracy, a o efektach naszych działań będziemy
informować na stronie internetowej naszej szkoły oraz na platformie
eTwinning.
Agnieszka Mitera
(koordynator projektu)