RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

„Ratujemy i uczymy ratować”
W drugim semestrze tego roku szkolnego, w klasie III i II a prowadzone były zajęcia z ratownictwa medycznego realizowane w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować” Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Celem zajęć było ukształtowanie takiej postawy u uczniów by w sytuacji zagrożenia byli zdecydowani zastosować nabyte umiejętności z zakresu podstawowych czynności ratujących życie. Zakres programu obejmował kształcenie umiejętności wezwania pogotowia do osoby nieprzytomnej, ułożenia w pozycji bocznej osoby z zachowanym oddechem, resuscytacji krążeniowo – oddechowej, czyli podtrzymania czynności życiowych u osoby nieoddychającej.
Uczniowie na zakończenie kursu zdawali egzamin pisemny i praktyczny oraz otrzymali dyplom poświadczający odbycie kursu.

Katarzyna Filip