OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA. PLUS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TEST JĘZYKOWY  OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  34  edycja odbyła  się w naszej szkole w październiku 2019 roku.  Cele konkursu językowego to przede wszystkim: zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do lepszego opanowania języków obcych, rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się językiem angielskim, wzbogacanie wiedzy o świecie, w tym o krajach i regionach, w których mówi się językiem angielskim. W konkursie wzięło udział 34 uczniów naszej szkoły, z klas III-VII. Uczestnicy mogli zdobyć 100 punktów.  Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów. Jeden błąd to strata 4 punktów.Miano:
laureata I stopnia z wyróżnieniem otrzyma uczeń z maksymalna liczba 100 punktów,
laureata I stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 pkt,
laureata II stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 pkt,
laureata III stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 88 pkt,
laureata IV stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 84 pkt,
laureata V stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 80 pkt.

WYNIKI KONKURSU:

KLASY III

Tomasz Podbiał         laureat I stopnia z wyróżnieniem

Antoni Krawiec         laureat I stopnia z wyróżnieniem

Paulina Godek           laureat II stopnia

Norbert Drabczyk      laureat II stopnia

Zuzanna Sowa             laureat III stopnia

Ewa Stanisławska        laureat III stopnia

Dominik Buczuliński   laureat V stopnia

KLASY V

Miłosz Mitera   laureat IV stopnia

KLASY VI

Krzysztof Chlebowski      laureat I stopnia

Tatiana Cygan    laureat V stopnia

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy uzyskanych wyników!!!         p. A.Mitera i p.M.Wróbel