INFORMACJA DLA RODZICÓW

14.10. 2020 r.  Dzień Edukacji Narodowej (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu będzie funkcjonować świetlica szkolna w godzinach:
– 6.30 – 16. 00 – budynek przy ul. Długiej 175
– 6.30 – 15 .00 – budynek przy ul. Długiej 14

Jeżeli tego dnia nie możecie Państwo zapewnić opieki swoim dzieciom proszę uzupełnić DEKLARACJĘ RODZICA zamieszczoną poniżej i oddać nauczycielowi wychowawcy do dnia 12 października.

Dyrektor ZSP w Polance Wielkiej
T. Borowiecki