PROFILE GLEBOWE – ZADANIE PROJEKTOWE KLAS SIÓDMYCH

Gleba to cienka, zewnętrzna warstwa pokrywająca niemal całą powierzchnię kuli ziemskiej. Ukształtowana została w wyniku procesów glebotwórczych ze zwietrzeliny skalnej w wyniku wietrzenia, czyli długotrwałego oddziaływania:
– wody,
– powietrza,
– zmiennej temperatury,
– mikroorganizmów.
W ramach omawianego na lekcji geografii tematu gleb w Polsce, uczniowie wykonali profile glebowe, czyli jej pionowe przekroje. Do ich tworzenia użyli różnych produktów jakie mogli znaleźć w kuchni lub ogrodzie. Efekty  pracy można podziwiać na dołączonych kilku zdjęciach. Wszystkim uczniom gratuluję kreatywności i pomysłowości.

Jolanta Wieczorek