„WIOSNA W OBIEKTYWIE”

Z okazji nadejścia dnia 21 marca kalendarzowej wiosny
Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs pod hasłem:
„Wiosna w obiektywie”.
Temat przewodni zdjęć: „Uroki przyrody budzącej się do życia wiosną”.

  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII
  • Do wykonania zdjęć możecie zaangażować rodziców lub rodzeństwo
  • Każda praca (zdjęcia) powinna być opisana- podaj tytuł pracy, należy również podać imię i nazwisko autora oraz klasę
  • Kryteria oceny;

Jury będzie zwracać szczególną uwagę na:
 -zgodność pracy z tematyką konkursu,
-oryginalne ujęcie tematu (motywu przewodniego) konkursu,
-kompozycję zdjęcia, -pomysłowość wykonania zdjęć oraz odbiór pracy (wrażenia estetyczne).

Prace konkursowe w formie serii zdjęć (do 3 sztuk) wysyłamy na adres;

KLASY I-III

wojtaszczyk.agata@sp-polankawielka.pl

gorecka.natalia@sp-polankawielka.pl

KLASY IV-VIII

mitera.agnieszka@sp-polankawielka.pl

wieczorek.jolanta@sp-polankawielka.pl

Zdjęcia zostaną umieszczone w „Galerii” na szkolnej stronie internetowej.
Zwycięskie prace zostaną nagrodzone.

KONKURS TRWA DO KOŃCA KWIETNIA

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTĄPI DO 10 MAJA

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY

Jolanta Wieczorek, Agnieszka Mitera
Agata Wojtaszczyk, Natalia Górecka
Opiekunowie SU