NAUCZANIE PRZEZ EKSPERYMENTOWANIE

W naukach przyrodniczych bezpośrednie obserwacje i eksperymenty są najważniejszymi metodami poznawania. W szkole to „królewska para” metod uczenia się, wymagająca pomysłowości, samodzielności i przedsiębiorczości, czyli aktywizacji ucznia.

Ponadto są metodami bardzo dobrymi, sprawdzonymi i preferowanymi od lat przez dydaktykę, bo mają problemowy charakter, uwalniają indywidualny potencjał i wymagają wysiłku, uczą też współdziałania i porozumiewania się, a przede wszystkim motywują do uczenia się i dają konkretne edukacyjne korzyści.

I właśnie kierując się powyższymi korzyściami  uczniowie klasy szóstej na dodatkowych zajęciach z biologii wykonali kilka ciekawych i spektakularnych eksperymentów. Wykonali m.in. kolorowe wodne wulkany, burzę w szklance wody, lampę lawę, galaktykę w słoiku, a także wędrującą wodę.

Zachęcamy do tego typu poznawania świata nauki nie tylko w szkole, ale także w domu, pamiętając oczywiście o bezpieczeństwie i zabawie pod okiem osób dorosłych.

Jolanta Wieczorek