„GÓRA GROSZA”

Mały Samorząd Uczniowski (budynek szkolny przy ul. Długiej 175) wraz z Samorządem Uczniowskim (budynek szkolny przy ul. Długiej 14) organizują zbiórkę monet pod nazwą „Góra Grosza”, jako wsparcie dla Towarzystwa Nasz Dom.

W ramach akcji zbierane będą monety: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł.
Monety będą wrzucane do  pojemników – skarbonek w salach lekcyjnych, następnie przeliczone według instrukcji podanej przez Towarzystwo oraz wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Rozpoczęcie akcji następuje między 02-11-2021 a 31-12-2021. Nasza szkoła właśnie rozpoczyna zbiórkę!
Termin przekazania monet na Urzędy Pocztowe przypada pomiędzy 03-01-2022 a 30-06-2022.
Postaramy się zbierać monety jak najdłużej, gdyż zbiórka ma również charakter konkursu – nagrodzone zostaną placówki, które zbiorą jak najwięcej monet.

Na załączonym plakacie znajdują się podstawowe informacje oraz list z podziękowaniami za ubiegłoroczne uczestnictwo w akcji. Szczegółowe informacje na temat zbiórki znaleźć można na: http://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/xxii-edycja/

Liczymy na wsparcie i mamy nadzieję na zajęcie miejsca na podium pod względem ilości zebranych w szczytnym celu „drobniaków”.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego,

Natalia Górecka
Martyna Zygmunt
Szczepan Biernatek
Ewelina Płonka