,,NADANIE IMIENIA SZKOLE”

Szkoła Podstawowa w Polance Wielkiej rozpoczęła prace nad wyborem swego patrona i nadaniem imienia. Cała społeczność szkolna realizować będzie działania związane z projektem ,,NADANIE IMIENIA SZKOLE
Wszystkie informacje na temat patrona szkoły zamieszczane będą w zakładce NADANIE IMIENIA SZKOLE.