„POWIEDZ MI A ZAPOMNĘ, POKAŻ MI A ZAPAMIĘTAM, POZWÓL MI ZROBIĆ A ZROZUMIEM”

Znane od wielu wieków stwierdzenie Konfucjusza bardzo wiele mówi nam o najlepszym sposobie uczenia się. Zajęcia koła biologiczno -ekologicznego ukierunkowane są na rozwój zainteresowań przyrodniczych. Dzieci mają m.in. możliwość zdobywania nowych wiadomości,  udziału w konkursach wiedzy, ale przede wszystkim prowadzenia obserwacji i wykonywania doświadczeń. To pozwala na samodzielne zdobywanie wiedzy. Wszyscy bowiem zdajemy sobie sprawę, że człowiek przygotowany do rozwiązywania trudnych zadań łatwiej daje sobie radę w sytuacjach problemowych, które niesie ze sobą życie. Zobaczmy, jak radzą sobie młodzi naukowcy podczas eksperymentów –  wykrywanie barwników roślinnych, czy można zatopić olej, tęcza kolorów, denaturacja białka, badanie odczynu gleb, wpływ nawozów sztucznych i inne?

Beata Nowak