Listopad 2013

Listopad 2013

Mając na uwadze uwrażliwianie młodzieży na problemy związane z potrzebą  ochrony środowiska naturalnego poprzez ponowne wykorzystanie surowców wtórnych oraz kształtowanie pozytywnych postaw ekologicznych, uczniowie klas szóstych wykonywali modele Układu Słonecznego z odpadów, które można łatwo znaleźć w gospodarstwach domowych. Szóstoklasiści wykazali się dużą pomysłowością z zastosowaniem różnych technik plastycznych, a efekty ich pracy zostały zaprezentowane podczas zebrania z rodzicami.

Beata Nowak


W dniu 26.11.2013 od godz. 8.40 do 10.20 odbywają się w naszej szkole konkurs recytatorki dla klas I-III pod hasłem ,,Zuzanny wiersze J. Brzechwy i J. Tuwima”.

 W konkursie wzięło udział 22 uczniów. Uczniowie przygotowali i pięknie zaprezentowali 1 wiersz (dowolnego autora) oraz fragment prozy wybrany z lektury kl. I-III.

I miejsce zajęła Grzesło Paulina z kl. II.

II miejsce zajęły  Krawczyk Wiktoria, Szymonek Julianna kl.II

III miejsce zajęły Szabla Martyna kl.Ia oraz Klęczar Julia kl.II

Nagrody specjalne od publiczności i organizatorów otrzymała Julia Makuch uczennica kl.IIIa