DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

13 października Samorząd Uczniowski zorganizował uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście. Na „scenie” swoimi umiejętnościami aktorskimi, w humorystycznym przedstawieniu, popisywali się uczniowie klas V i VI. Piosenki dla całej społeczności szkolnej zaprezentowali uczniowie klas trzecich. Uroczystość przebiegła w radosnej atmosferze. Na zakończenie uczniowie, w imieniu Rady Rodziców oraz swoim, złożyli wszystkim pracownikom naszej szkoły życzenia i wręczyli kwiaty.