MIĘDZYKLASOWY KONKURS NA ZDROWĄ KANAPKĘ

MIĘDZYKLASOWY KONKURS NA ZDROWĄ KANAPKĘ

MIDZYKLASOWY KONKURS NA ZDROW KANAPK
W ramach programu „Trzymaj form” zorganizowalimy midzyklasowy
konkurs na wykonanie kanapek. Za dostarczenie produktów odpowiedzialnie byli
uczniowie z poszczególnych klas IV – VI, a nastpnie wytypowani przedstawiciele
przystpili w okrelonym czasie do ich wykonania. W tej konkurencji uczniowie
zaprezentowali swoje umiejtnoci kulinarne zwizane z przygotowaniem posiłku,
zgodnie z zasadami higieny i savoir vivre. Bezkonkurencyjna była druyna z klasy Vb.
Dziewczynki wykazały si du pomysłowoci – wykonały kanapki imitujce pizz,
hot –dogi i frytki, czyli witaminowy zestaw – w
nowej odsłonie!!!!!Zatem Jury przyznało miejsca:
I miejsce – kl. Vb
II miejsce – kl. Va
III miejsce – VIb
IV miejsce – kl. IV i VIa
Beata Nowak, Katarzyna Filip