ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016 / 2017

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016 / 2017

1 września 2016 r. w naszej szkole odbyła się inauguracja roku szkolnego. Oficjalną
część rozpoczęto od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Przewodnicząca szkoły
przywitała wszystkich gości, a następnie uczniowie z klasy 5 pod opieką wychowawcy oraz
chór szkolny, zaprezentowali program artystyczny pt. „Jeden dzień z życia szkoły”.
Na koniec przedstawienia uczennice odczytały słownik terminów szkolnych:
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO – IMPERIUM KONTRATAKUJE
PAN WOŹNY – STRAZNIK TEKSASU
KLASÓWKA – MROCZNE WIDMO
WAGARY – UCIECZKA Z ALCATRAZ
ZEBRANIE RODZICÓW – TRZĘSIENIE ZIEMI
ŚCIĄGA – SZANSA NA SUKCES
BIBLIOTEKA – TYLKO DLA ORŁÓW
GRONO PEDAGOGICZNE – W TAJNEJ SŁUŻBIE JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
Po zakończeniu programu słowno – muzycznego głos zabrała pani dyrektor, która
przywitała wszystkich uczniów i ich rodziców oraz pracowników szkoły. Zwróciła uwagę
na bezpieczeństwo oraz życzyła wszystkim sukcesów w nauce i pracy.