DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Do szkolnych zwyczajów należy organizowanie
szeregu apeli i uroczystości, między innymi z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. W tym roku szkolnym obchody tego
święta wyglądały inaczej – Samorząd Uczniowski
przygotował niespodziankę ☺
Po przywitaniu gości – pana Wójta Grzegorza Gałgana
i pana Romana Dobrowolskiego (przewodniczącego Komisji
Oświaty) prowadzące uczennice zwróciły uwagę na to, że
zarówno nauczyciele, pracownicy jak i uczniowie obchodzą
swoje święto.
Następnie dziewczynki z SU rozdały wszystkim
pracownikom szkoły bilety i zaprosiły ich do zajęcia miejsc
w pociągu celem odbycia podróży do nieznanych miejsc.
Na każdym bilecie widniał numer stacji, do której nauczyciele i
pracownicy mieli dojechać. Nasz zawiadowca ogłosił odjazd
i pociąg ruszył. Podróż odbywała się w rytm piosenki „Jedzie
pociąg z daleka..”.
W czasie przejazdu dyżurny ruchu informował pasażerów, na której stacji się znajdują
i zapraszał do udziału w różnych konkurencjach – sprawnościowych lub wiedzowych, np.:
STACJA SPRAWNYCH RĄK I NÓG, STACJA DOTKNIJ I POCZUJ, STACJA ZGADUJ –
ZGADULA, STACJA JASNEGO UMYSŁU, STACJA LITERATÓW.
Zabawa była wyśmienita!!!!!!! ☺
Wreszcie wszyscy dotarli do STACJI – 14 PAŹDIERNIKA. W tym miejscu uczniowie
wręczyli, z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ wszystkim pracownikom certyfikaty
i kwiaty.
W końcowej części spotkania przewodnicząca szkoły zaprosiła Panią Dyrektor na
środek w celu odebrania słodkiego poczęstunku przygotowanego dla pracowników szkoły.
Oprócz tego zaproszono przewodniczących klas po odbiór upominków dla wszystkich
uczniów od pracowników szkoły.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Beata Nowak, Beata Borowczyk
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ