2017/2018

W związku z wejściem w życie RODO prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną:
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 26 kwietnia 2016r. informujemy, iż:
  • Administratorem danych osobowych dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 1 w Polance Wielkiej, ul. Długa 14, tel. 33 8488 390.
  • Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych osobowych, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.
  • Administrator Danych informuje, iż każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • Każdej osobie, która wyraziła dobrowolnie zgodę przysługuje prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej przesłanej na adres e-mail Administratora lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub jej złożenie osobiście w siedzibie Administratora.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
Szkoły Podstawowej Nr 1  w Polance Wielkiej
Zakończenie roku szkolnego 2017/ 2018 odbędzie się  22 czerwca 2018 roku (piątek).
Harmonogram dnia:
8.15 – Msza Święta w Kościele pw. Narodzenia NMP,
9.00 – Przejście uczniów pod opieką nauczycieli wychowawców do budynku Szkoły Podstawowej na dużą salę gimnastyczną,
9.15 – 10.00 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018,
10.00 – 11.10 – Spotkanie uczniów z nauczycielami wychowawcami w salach lekcyjnych
11.15 – Zamówiony autobus odwiezie uczniów pod opieką osoby dorosłej na poszczególne ulice Polanki Wielkiej

INFORMACJA DLA RODZICÓW

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OBIADY NA STOŁÓWCE BĘDĄ WYDAWANE UCZNIOM DO DNIA 15 CZERWCA 2018 ROKU /PIĄTEK/.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

SPOTKANIE DLA RODZICÓW UCZNIÓW PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH  ODBĘDZIE SIĘ 12 CZERWCA 2018 ROKU O GODZINIE 17:00 NA SALI GIMNASTYCZNEJ  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR. 1 W POLANCE WIELKIEJ


INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLASY II, KLAS III

WYJEŻDŻAJĄCYCH NA ZIELONĄ SZKOŁĘ

W poniedziałek 26.03.2018r. po przyjeździe dzieci z basenu odbędzie się spotkanie rodziców w sprawie wyjazdu na „Zieloną szkołę”.

Prosimy o dokonanie w tym dniu wpłaty w kwocie 290 zł oraz złożenie deklaracji od osób, które potrzebują zaświadczenia do zakładu pracy i formy, w jakiej ma być wystawione.


REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W POLANCE WIELKIEJ

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rekrutacja do klasy pierwszej


INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS IV – VI

SZANOWNI RODZICE!

Szkoła Podstawowa nr 1 w Polance Wielkiej , podobnie jak w ubiegłym roku, stara się o pozyskanie dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz z Urzędu Gminy w Polance Wielkiej na realizację projektu

Zielona Szkoła – nad morzem w Krynicy Morskiej – Piaski.

zielona szkola 2018

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 09.03.2018 roku( piątek)


 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
POLANKA WIELKA, Parafia p.w. św. Mikołaja, 18-21 marca 2018 roku

 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
POLANKA WIELKA, PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. NIEPOKALANEGO SERCA NMP
ul. Długa 267, Polanka Wielka

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLASY II, KLAS III

Od dnia 5.03.2018 roku uczniowie klasy II i klas III uczestniczą
w zajęciach nauki pływania na Krytej Pływalni w Oświęcimiu.
Wyjazdy na zajęcia organizowane są w poniedziałki ok. godz. 13:15.
w następujących terminach:  5.03, 12.03, 26.03, 9.04, 16.04, 23.04, 7.05, 14.05. 2018 ROKU


Informacja dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Polance Wielkiej
Dnia 30 stycznia 2018 roku (wtorek) odbędzie się spotkanie z rodzicami.

Harmonogram  spotkania:

17.00 – zebranie ogólne dla wszystkich rodziców uczniów klas I – VI z   Dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Polance Wielkiej p. Tomaszem Borowieckim na dużej sali gimnastycznej,

17.30 – spotkanie rodziców z nauczycielami wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych,

18.15 – spotkanie Trójek Klasowych.


INFORMACJA DLA RODZICÓW
Dnia 22.12.2017r. tj. piątek zajęcia lekcyjne będą odbywać się w godzinach 7.50 – 11.10.
W tym dniu wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy z uwagi na uroczystą akademię z okazji Świąt Bożego Narodzenia i wigilijki klasowe; nie będzie obiadów.
O godzinie 11.15 pod budynek szkolny zostanie podstawiony szkolny autobus, którym dzieci dojeżdżające powrócą do domu.
Jeżeli dnia 22.12.2017r. w godzinach 6.30 – 16.00 nie możecie Państwo zapewnić opieki swoim dzieciom proszę uzupełnić  załącznik i oddać nauczycielowi wychowawcy do dnia 20.12.2017r. tj. środa.

KALENDARZ IMPREZ I WAŻNYCH WYDARZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Informacja dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Polance Wielkiej
Dnia 7 września 2017 roku (czwartek) odbędzie się spotkanie z rodzicami.

Harmonogram  spotkania:

17.00 – spotkanie na dużej sali gimnastycznej z rodzicami uczniów wyjeżdżających na Zieloną Szkołę  do Władysławowa , podczas spotkania należy wpłacić nauczycielom – opiekunom kieszonkowe w wysokości 150 złotych (prosi się , aby podaną kwotę przygotować w imiennych kopertach,  mile widziane drobne banknoty),

17.30 – zebranie ogólne dla wszystkich rodziców uczniów klas I – VI z   Dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Polance Wielkiej p. Tomaszem Borowieckim na dużej sali gimnastycznej,

17.45 – spotkanie rodziców z nauczycielami wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych ( omówienie dokumentacji szkolnej, wpłata na ubezpieczenie w wysokości :39złotych  – pierwsze dziecko, 19,50zł.– drugie i kolejne dziecko),

18.30 – spotkanie Trójek Klasowych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców oraz organizacji jesiennego Ekofestynu.


STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA

Deklaracja korzystania z obiadow w stolowce 2017_2018

regulamin korzystania z obiadow w stolowce


Informacja dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1  w Polance Wielkiej
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/ 2018 odbędzie się  4 września 2017 roku (poniedziałek).
Harmonogram dnia:
8.15 – Msza Święta w Kościele pw. Narodzenia NMP
9.00 – Przejście uczniów  pod opieką nauczycieli wychowawców do budynku Szkoły Podstawowej na dużą salę gimnastyczną
9.15 – 10.00 – Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018
10.00 – 11.10 – Spotkanie uczniów z nauczycielami wychowawcami w salach lekcyjnych
11.15 – Zamówiony autobus odwiezie uczniów pod opieką osoby dorosłej na poszczególne ulice Polanki Wielkiej
Uwaga!
Świetlica szkolna będzie czynna od dnia 5 września w godzinach 6.30 – 16.00.