„Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

„Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”
16 marca w naszej szkole odbyły się prelekcje z udziałem przedstawiciela Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – panią Teresą Sajdak. Ich celem było zapoznanie uczniów z zagrożeniami, jakie mogą ich spotkać w gospodarstwach rolnych. Pomagając rodzicom dzieci narażone są na sytuacje zagrażające ich zdrowiu, dlatego niezbędna jest wiedza jak bezpiecznie zachowywać się zarówno w trakcie pracy w polu, jak i w obejściu gospodarstwa. W trakcie prelekcji przedstawiciel KRUS szczególną uwagę poświęciła substancjom chemicznym, z którymi możemy się zetknąć w gospodarstwie rolnym.
Ich właściwe przechowywanie, zabezpieczanie oraz posługiwanie się nimi są tematem konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”.
Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę plastyczną w formacie A3 (duży blok), w dowolnej technice i złożyć do końca miesiąca u pedagoga szkolnego p. Katarzyny Filip. Zapraszamy!!!