KLUB MŁODEGO EKOLOGA OGŁASZA SZKOLNY ETAP KONKURSU „NATURA BEZCENNYM DAREM”

KLUB MŁODEGO EKOLOGA OGŁASZA SZKOLNY ETAP KONKURSU „NATURA BEZCENNYM DAREM”

KLUB MŁODEGO EKOLOGA OGŁASZA
SZKOLNY ETAP KONKURSU
„NATURA BEZCENNYM DAREM”
KONKURS ORGANIZOWANY W RAMACH
XVII FESTIWALU NAUKI I SZTUKI
W KRAKOWIE
Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do klas I –III oraz IV –VI szkoły
podstawowej.
Zadaniem uczestników Konkursu jest zilustrowanie dowolną techniką podanego wyżej
tematu.
Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie, bez pomocy osób trzecich pracę
w formacie A4 lub A3 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie,
malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika, itp.). Jedna osoba może
zgłosić tylko jedną pracę.
Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie (DRUKIEM) w formie
metryczki wpisać:
imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, klasę
dopisek: XVII Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie 2017
Prace należy składać u pani Beaty Nowak do 7 kwietnia celem wyłonienia prac, które
zostaną przesłane do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Opiekun i członkowie Klubu Młodego Ekologa
KLUB MŁODEGO EKOLOGA OGŁASZA
KONKURS MIĘDZYKLASOWY
NA ZBIÓRKĘ :
– ROLEK PAPIEROWYCH – DO 24 KWIETNIA
– MAKULATURY – DO 26 KWIETNIA
(paczki z makulaturą powinny mieć metryczkę:-
imię i nazwisko ucznia, klasa, ilość kilogramów)
Zwycięskie klasy otrzymają nagrody (prosimy
wychowawców o przygotowanie listy uczniów, które
wzięły udział w konkursach)
Opiekun i członkowie Klubu Młodego Ekologa